Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Własna elektrownia słoneczna na dachu domu. Fotowoltaika – dofinansowanie w 2020 roku dla klienta indywidualnego

Wybierając czystą energię z fotowoltaiki możemy skorzystać z wielu rodzajów dofinansowania. W kilku przypadkach jest dotacja ogólnokrajowa w postaci programów rządowych, w tym również pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ulga podatkowa. Inwestującym w odnawialną energię jest oferowane również wsparcie lokalnych samorządów.

Dofinansowanie do energii słonecznej jest oferowane w ramach programu rządowego “Czyste Powietrze”, które koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Środki przyznane pozwolą na wymianę starych pieców na nowe źródło ciepła (np.: pompa ciepła, piec gazowy) ale także zamontujemy panele fotowoltaiczne. Program trwa do 2029 roku, a jego budżet to 103 mld złotych.

Na instalację fotowoltaiczną maksymalna dotacja to 5 tys. złotych (nie więcej niż 50% poniesionych kosztów). Jest to skorelowane z dotacją „Mój Prąd” – można złożyć tylko jeden wniosek aby skorzystać z obu programów.

Wsparcie ma dwie formy: bezzwrotna dotacja oraz dofinansowanie części spłaty kapitału kredytu bankowego. Skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków lub wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. „Czyste Powietrze” nie obejmuje inwestycji w nowobudowanych budynkach. Program służy termomodernizacji istniejącej infrastruktury w domach jednorodzinnych.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - od 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje ulga termo modernizacyjna stanowiąca część rządowego planu wsparcia z zanieczyszczeniem powietrza. Koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz jej montażu można odliczyć od dochodu. W przypadku, gdy w pierwszym roku podatkowym nie odliczymy pełnej kwoty, to wówczas pozostałą kwotę możemy rozliczać w kolejnych latach podatkowych, maksymalnie w ciągu 6 lat. Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Wydatki na instalację sfinansowane w formie dotacji do fotowoltaiki nie podlegają odliczeniu.

Fotowoltaika program Miasta Warszawa - czyste powietrze - większość województw posiada własne programy lokalne w formie dotacji bądź preferencyjne kredytów na inwestycje w odnawialne źródła energii. Warszawa wdrożyła program, w którym można pozyskać do 15 tysięcy złotych zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji, przy czym nie może być to więcej niż 1 500 zł/kWp. Obecnie nabór do dofinansowań w 2020 roku został już zakończony, ale można składać wnioski dotyczące inwestycji, które planowane są na 2021 rok. Wnioski przyjmowane są od 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Security Resort Group LTD © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com